• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 31 ส.ค. 2020 ถึง 06 ก.ย. 2020