• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (NAS) เพื่องานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (NAS) เพื่องานวิจัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
19/08/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ