• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 07 ก.ย. 2020 ถึง 13 ก.ย. 2020