• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ซื้อวัสดุไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงกการจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงกการจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงกการจัดทำภูมิสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการมลพิษทางทะเลอย่างยั่งยืน งบประมาณ 128,865.45 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
08/09/2020

ประเภทของประกาศ