• ภาษาไทย
  • English

ผังการรับสัญญาณ RADARSAT และ COSMO-SkyMed ประจำวันที่ 14 ก.ย. 2020 ถึง 20 ก.ย. 2020