• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการ ประจำโซนที่ 7-8 และการจัดการห้องพยาบาล เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาผู้นำชมนิทรรศการ ประจำโซนที่ 7-8 และการจัดการห้องพยาบาล เพื่อให้บริการภายใน Space Inspirium ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
25/09/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ