• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พย. 63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63107172686 ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 2563 - 26 ต.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น ** ใหม่

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระยะเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พย. 63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63107172686 ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. 2563 - 26 ต.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น ** ใหม่

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/10/2020

ประเภทของประกาศ