• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ปรับปรุงระบบส่งน้ำอาคารโรงเก็บน้ำ 60 ใบ, ซ่อมระบบปั๊มน้ำอาคาร สภ., อาคารเฟส 1 และอาคาร Horizon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปรับปรุงระบบส่งน้ำอาคารโรงเก็บน้ำ 60 ใบ, ซ่อมระบบปั๊มน้ำอาคาร สภ., อาคารเฟส 1 และอาคาร Horizon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
27/10/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ