• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ GISTDA Portal งบประมาณ 4,000,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
20/10/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ