• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาผลิต content ในเชิงองค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าขององค์กรและเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาผลิต content ในเชิงองค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าขององค์กรและเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาผลิต content ในเชิงองค์ความรู้ที่สะท้อนคุณค่าขององค์กรและเผยแพร่สู่สาธารณะ งบประมาณ 294,000 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/10/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ