• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ขยายเสียงพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อชุดอุปกรณ์ขยายเสียงพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
11/11/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ