• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ซื้อต่ออายุสิทธิ์การใช้งานระบบบริการงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Application Services) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อต่ออายุสิทธิ์การใช้งานระบบบริการงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Application Services) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อต่ออายุสิทธิ์การใช้งานระบบบริการงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Application Services) งบประมาณ 102,720.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ประกาศร่างวันที่

พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2020