• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาจัดนิทรรศการในงานเสวนาเทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยังยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดนิทรรศการในงานเสวนาเทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยังยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดนิทรรศการในงานเสวนาเทคโนโลยีอวกาศสู่การพัฒนาชาติอย่างยังยืน งบประมาณ 211,004.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
04/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ