• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63117319846 ระหว่างวันที่ 7 - 16 ธ.ค. 63 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับ-ยื่นเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63117319846 ระหว่างวันที่ 7 - 16 ธ.ค. 63 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. และเสนอราคาวันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ** หมายเหตุ : จะต้องยื่นเอกสารผ่านระบบ e-GP เท่านั้น **

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/01/2021

ประเภทของประกาศ