• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จัดซื้ออะไหล่จานสายอากาศย่านความถี่ X-Band : Servo Motor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้ออะไหล่จานสายอากาศย่านความถี่ X-Band : Servo Motor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
28/10/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ