• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบบริการและระบบตรวจวัดระยะไกลรวมถึงส่วนประมวลผล โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบบริการและระบบตรวจวัดระยะไกลรวมถึงส่วนประมวลผล โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบบริการและระบบตรวจวัดระยะไกลรวมถึงส่วนประมวลผล งบประมาณ 2,600,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
30/10/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ