• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรสำหรับด้าน Flight Software โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนาหลักสูตรสำหรับด้าน Flight Software โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2563
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
04/12/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ