• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณ 200,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
24/11/2020
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ