• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA หารือร่วม คณะปลัดกระทรวง อว. และผู้บริหาร TASSHA

GISTDA หารือร่วม คณะปลัดกระทรวง อว. และผู้บริหาร TASSHA

วันอาทิตยที่ 12 กันยายน 2564  ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้บริหารวิทยาสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (TASSHA) พร้อมคณะ เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้

การที่เปิดบ้านในครั้งนี้ GISTDA ต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าทางด้านอารยธรรม โดยเฉพาะการเยี่ยมชมในส่วนของ Astrolab ซึ่งคณะปลัดกระทรวงให้ความสนใจในภารกิจส่วนนี้เป็นพิเศษ ในด้านการต่อยอดการวิจัยและพัฒนาด้านกลศาสตร์วงโคจรในอวกาศที่เน้นการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อเพิ่มความแม่นยำสำหรับการคำนวณวงโคจรของวัตถุในอวกาศ ไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ ดาวเทียม ดาวเทียมที่สิ้นสุดภารกิจ จรวดนำส่งดาวเทียม ขยะอวกาศ และอุกาบาต