• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะกรรมาธิการกิจการศาล หารือ GISTDA เพื่อร่วมพัฒนาด้านกลศาสตร์วงโคจรในอวกาศ และต่อยอดการวิจัย

คณะกรรมาธิการกิจการศาล หารือ GISTDA เพื่อร่วมพัฒนาด้านกลศาสตร์วงโคจรในอวกาศ และต่อยอดการวิจัย

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นำโดย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมผู้บริหาร คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร  เยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยมี นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

การเยี่ยมชมครั้งนี้ GISTDA ได้นำเสนอถึงผลการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยเน้นในด้านภูมิสารสนเทศและภูมินวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งการพัฒนาความยั่งยืนของโลกและประเทศ  ตลอดจนด้านการใช้ประโยชน์จากอวกาศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถตอบโจทย์ Sustainable Development Goals รวมทั้งการดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) พร้อมทั้งเยี่ยมชม อาคารควบคุมดาวเทียม เพื่อดูในส่วนของปฏิบัติการดาวเทียม  ศูนย์วิจัยด้านกลศาสตร์วงโคจรในอวกาศ เพื่อการต่อยอดการวิจัยและพัฒนาด้านกลศาสตร์วงโคจรในอวกาศที่เน้นการพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อเพิ่มความแม่นยำสำหรับการคำนวณวงโคจรของวัตถุในอวกาศ สุดท้ายเข้าชมอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศในอนาคต

Tags: