• ภาษาไทย
  • English

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการ ในงาน "พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดย GISTDA ได้นำระบบภูมิสารสนเทศ โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ทำการปักหมุดถวายพระพรและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่พระองค์ทรงมีแก่ปวงชนชาวไทย