• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.)

คำรับรองการปฏิบัติงาน (กพร.)

File

AttachmentSize
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 2563189.26 KB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 256211.87 MB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 25618.81 MB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 25608.46 MB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 2559563.29 KB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 2558614.17 KB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 25571.18 MB
คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 25567.79 MB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 2556125.98 KB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 255728.46 KB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 255826.13 KB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 2559724.92 KB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 25602.69 MB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 2561319.4 KB
ผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปี 25624.55 MB
Tags: