• ภาษาไทย
  • English

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย หารือแนวทางความร่วมมือกับ GISTDA

29 ก.ย. 2563 H.E. Mr. Fernando Quirós (เฟรนันโด กิโรส) เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Minister Carmen Azurin (การ์เมน อาซูริน) อัครราชทูตผู้ทรงสิทธิ์หลัก ได้เข้าหารือกับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ. โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ สทอภ.

GISTDA ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับการพัฒนากำลังคนของประเทศ (Capacity Building)

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ GISTDA พร้อมสานต่อบูรณาการขับเคลื่อนนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ

วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Visionization นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และ นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ได้ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงแผนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไ

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน"

9 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนววัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน" ซึ่งจัดโดย กรมควบคุมมลพิษ ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ แกรนด์ฮอลล์ โรงแ

GISTDA ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน G-Rice สร้าง Values ร่วมกับชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่

ระหว่างวันที่ 3 - 9  สิงหาคม 2563 GISTDA ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาG-Rice (http://g-rice.gistda.or.th) การนี้ GISTDA ได้ประชุมหารือร่วมกั

เริ่มแล้ว !!! การประชุมวิชาการ 3rd Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020

23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3rd Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020 ในรูปแบบ WEBINAR ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนิสิตและผู้ที่เ

การประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2563 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบ เพื่อเสนอ ร่าง พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ.... ต่อคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ เพื่อพิจารณา

รัสเซีย จับมือ จิสด้า หารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

15 กรกฎาคม 2563 เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย นำโดย H.E. Evgeny Tomikhin  พร้อมด้วยคณะเข้าแสดงความยินดี กับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง ผสทอภ.

ประชุมหารือ ความคืบหน้าระบบความมั่นคงภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น.

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม