• ภาษาไทย
  • English

Ignite Star 2019

Ignite Star 2019

ไทย

ประกาศผลนักศึกษาฝึกงานที่ผ่านการฝึกงานและได้รับคัดเลือก จาก โครงการ Ignite Star 2019 รุ่นที่ 1 ให้ร่วมเดินไปตุรกี

          ตามที่ โครงการ Innovation Internship Program: Satellite Telecom Engineer (Ignite Star) 2019 รุ่นที่ 1  เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานที่สนใจในด้าน Satellite Telecom Engineer เข้าร่วมฝึกงาน อบรมร่วมกับวิทยากรพิเศษ และเข้ารับการประเมินผลกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ อุทยานรั

Subscribe to RSS - Ignite Star 2019