• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ห้องแลป Microgravity Experiment Laboratory

ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบุกแลป Microgravity Experiment Laboratory

16 มกราคม 2563 คณะอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมห้องแลป Microgravity Experiment Laboratory ของจิสด้า ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.อัมรินทร์ พิมพ์หนู วิศวกรของจิสด้า นำชม ซึ่งห้องแลปดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการว

Subscribe to RSS - ห้องแลป Microgravity Experiment Laboratory