• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

GISTDA หารือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก้ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลฯ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA เเละนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง ติดตาม คาดการณ์ ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชาย

การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือ ไทย - เวียดนาม ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. ในวันที่ 25 กันยายน 2557

         นายชัยยันต์  เมาลานนท์  ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการดาวเทียม  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือ ไทย - เวียดนาม ภายใต้โครงการ  Joint program between VNREDSAT-1A  และ Thaichote System ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 25 กันยายน

GISTDA นำทีม....สร้างความรู้ระบบภูมิสารสนเทศสู่ จังหวัดสระแก้ว

GISTDA นำทีม....สร้างความรู้ระบบภูมิสารสนเทศสู่ จังหวัดสระแก้ว

 

GISTDA จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด มหาสารคาม"

           GISTDA จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด" 

GISTDA จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด ตาก"

      GISTDA จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด"

GISTDA ผนึกกำลังบูรณาการจังหวัดด้วย “ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด”

GISTDA ผนึกกำลังบูรณาการจังหวัดด้วย “ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อจังหวัด”

GISTDA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558”

    GISTDA ได้มีการจัดอบรม “ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558” ณ ห้องประชุม บีบี 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557

GISTDA นำทัพ.....เสริมความรู้ภูมิสารสนเทศสู่จันทบุรี

     เมื่อพุธวันที่ 17 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จ.จันทบุรี  GISTDA นำทัพนักวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบภูมิสารสนเทศ” โดยการให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน จ.จันทบุรี ในด้านการเกษตร ป่าไม้ และแหล่งน้ำ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประ

มุ่งสู่ ผู้สร้าง ดาวเทียมขนาดเล็ก...

     GISTDA จัดการสัมมนา "Thailand Microsatellite Symposium" เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 เชิญหน่วยงานด้านอวกาศและผู้ผลิตดาวเทียมจากต่างประเทศ มาร่วมเสนอแนวทาง เพื่อหวังให้ประเทศไทยพัฒนาศักยภาพ จนสามารถผลิตดาวเทียมขนาดเล็กเองได้ภายใน 5 ปี

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม