• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง (ปลัดกระทรวง) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ณ โรงแรม ดี วารี ชาญวีร์ เขาใหญ่

สทอภ. จัดประชุม“แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงแผนงานและโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ"

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 สทอภ.

GEOINFOTECH 2017

     เปิดแล้วสำหรับงาน GEOINFOTECH 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เป็นอีก 1 เวทีใหญ่ของการประชุมวิชาการระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและน

“จิสด้า” ระดมสมองพัฒนาศักยภาพ “ดาวเทียม” บริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนา “ศักยภาพของดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความ

ก.วิทย์ ชูเทคโนโลยี UAV ใช้ยกระดับประเทศ

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน UAV Startup 2017 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA เพื่อเป็นการเปิดโอกาส และเป็นเ

G-CON อีก 1 โอกาสของคนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

G-CON อีก 1 โอกาสของคนรุ่นใหม่
ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

กิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace ระหว่างวันที่ 13-18 ธันวาคม 2559

GISTDA ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace

ผสทอภ. ประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปี 2560 และมอบนโยบายเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 25

กิจกรรม Ignite Camp: Engineering and Innovation Design for Aerospace

     อุตสาหกรรมอวกาศและการบิน (Aerospace) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด แต่อย่างไรก็ตาม หนึ่งในปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม Aerospace ก็คือการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้าน STEM ให้ต่อยอดจากองค์

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม