• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

ผู้อำนวยการ จิสด้า มอบคู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศทางการทหารด้วยโปรแกรม ArcGIS ให้กับผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก

   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้ทำการมอบ คู่มือการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศทางการทหารด้วยโปรแกรม ArcGIS ให้แก่ พลตรีอานนท์ คงสุข ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอง กรมข่าวทหารบก หลังจากที่ได้มีการการดำเนินการภายใต้กรอบ

หลักสูตรการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั้ง 5 แห่ง ร่วมกันจัดฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศ ระหว่างวันทีที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้การปร

Building Efficiency of UAV Image Processing for ASEAN Countries

GISTDA ร่วมกับ UNITAR’s Operational Satellite Applications : (UNOSAT) และ ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Application (ARTSA) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ International Training Course on Building Efficiency of  UAV Image Processing for ASEAN Countries ระหว่างวันที่ 2

จิสด้าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบฯ ต่อร่างแนวทางในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

จิสด้า โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานผู้ใช้งานระบบฯ ต่อร่างแนวทางในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการด้านน้ำของประเทศและเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม  2560 ณ ห้องลาดพร้าว 1-2 ชั

การประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจ เพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 2/2560

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : GISTDA ได้จัดประชุมคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านเทคนิคสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.

จิสด้าจัดสัมมนาบริหารจัดการพื้นที่เกษตร...หวังสร้างระบบที่ยั่งยืนให้ประเทศสนองนโยบาย 4.0

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 จิสด้านำโดยภารกิจ PM เกษตร ได้จัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงวิชาการการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่” ให้กับผู้บริหารทุกระดับขององค์กรด้านเกษตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยางานในครั้งนี้ได้จัดให้มีกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื

หลักสูตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (รุ่น 2)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จิสด้า ได้จัดฝึกอบรมในหัวข้อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (รุ่น 2) (GIS for Beginners) ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมี ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุปร

GISTDA ร่วมกับ ททท. พัฒนาและฝึกอบรมการใช้งาน ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 GISTDA และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : ททท. ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวออนไลน์ ที่ ททท.

จิสด้าชวนน้องๆ อาชีวะร่วมโครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ

     จิสด้าในฐานะหน่วยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางระบบภูมิสารสนเทศ ได้นำระบบดาวเทียมบอกตำแหน่ง GNSS มาผสมผสานกับผลงานนวัตกรรมจากการทดลอง สิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรทางการเกษตร โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และทรูปลูกปัญญา

งานประชุมวิชาการ”โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3” จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย FUELING INNOVATIVE ECONOMY WITH R&D

     สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรร และ ออกบูธ ในงานประชุมวิชาการ”โครงการพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ วันที่ 24 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม