• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

จิสด้า เดินหน้า "คลิ๊กปุ๊บ...รู้ปั๊บ กับเกษตรอัจฉริยะ" ใช้ G-Agro คาดการณ์ผลผลิตข้าวยโสธร

     วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เดินหน้า "คลิ๊กปุ๊บ...รู้ปั๊บ กับเกษตรอัจฉริยะ" จัดฝึกอบรม “ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่” หรือ G-Agro เพื่อให้หน่วย

การหารือการพัฒนาระบบภาคพื้นดินร่วมกับบริษัท AWR Lloyd และ บริษัท Airbus ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559

          ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท AWR Lloyd และ บริษัท Airbus เพื่อเข้าร่วมหารือการพัฒนาระบบภาคพื้นดินร่วมกับ สทอภ.

Director General แห่งกระทรวงเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและพลังงาน (BMWi) สหพันธรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559

         เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ. โดย ดร.

ก.วิทย์ โดยจิสด้าดึง 2 พันธมิตรพัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋ว

   จิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดสัมมนา "ความร่วมมือการพัฒนาดาวเทียมคิวบ์แซทสู่เครือข่ายการพัฒนาดาวเทียมแห่งชาติ" ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การแสดงปาฐกถาของท่านรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ที่ได้กล่า

จิสด้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาสาจิสด้า" เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

     วันที่ 26-27 ก.ย. 59 สทอภ.

จิสด้า จัดสัมมนาทางวิชาการ "สุวรรณภูมิกับการสร้างคุณค่าด้วยการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน"

      21 กันยายน 2559 // ณ โรงแรมมิลิเนี่ยม ฮิลตัน เจริญนคร กรุงเทพมหานคร ก.วิทย์ โดย จิสด้า จัดสัมมนาทางวิชาการ สุวรรณภูมิกับการสร้างคุณค่าด้วยการเชื่อมโยงวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อรวบรวมข้อมูล และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทุกๆด้าน สำหรับใช้เป็นแนวทางด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

      วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง BB 202 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS)

    13 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จิสด้า จัดสัมมนาแนวทางการให้บริการและการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS) โดยเชิญหน่วยงานด้านภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมแผนที่ทหาร เข้าร่วมกำหนดรูปแบบของหน่วยงา

GISTDA เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่การใช้งาน GIS ระดับองค์กร" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

GISTDA เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่การใช้งาน GIS ระดับองค์กร" เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ นำโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ GISTDA เป็นวิทยากรในหัวข้อ การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ พร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่อง GIS แก่ผู้เ

GISTDA ร่วมสัมมนา BOI นำเทคโนโลยี GIS สนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรม

      1 กันยายน 2559/ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI จัดสัมมนา “BOI กับการให้บริการแบบออนไลน์ ครั้งที่ 4” ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดย  GISTDA แนะนำโครงการระบบส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในอาเซียนด้วยข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้กับนักลงทุน นักธุรกิจ แ

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม