• ภาษาไทย
  • English

ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ

บทความที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆ

กระทรวงวิทย์ฯ ตั้งวอร์รูมเสริมภารกิจรัฐบาลแก้ปัญหาภัยแล้ง ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมชี้เป้าพื้นที่สำคัญขุดเจาะบ่อบาดาล

ข้อมูลดาวเทียม Thaichote ติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

หน้า

Subscribe to RSS - ภัยพิบัติ