• ภาษาไทย
  • English

ภัยแล้ง

ภัยแล้ง

ไทย

กระทรวงวิทย์ฯ ตั้งวอร์รูมเสริมภารกิจรัฐบาลแก้ปัญหาภัยแล้ง ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมชี้เป้าพื้นที่สำคัญขุดเจาะบ่อบาดาล

Subscribe to RSS - ภัยแล้ง