• ภาษาไทย
  • English

MOU

MOU

ไทย

GISTDA และ JAXA ลงนาม MOU การใช้ประโยชน์อวกาศส่วนนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติ

     28 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า และ องค์การสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่น หรือ JAXA  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการใช้ประโยชน์อวกาศส่วนนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติ

จิสด้า MOU เบโด้ ผลักดันการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศ

   19 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ เบโด้  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงาน "การอนุรักษ์แล

GISTDA กับ UNOOSA ลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมกันพัฒนางานด้านอวกาศของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  สำนักกิจการอวกาศแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Office of Outer Space Affairs – UNOOSA) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการร่วมกันพัฒ

จิสด้า MOU กองทัพเรือ ใช้เทคโนโลยีอวกาศสนับสนุนภารกิจป้องกันประเทศ

8 มิถุนายน 2561กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมกับ กองทัพเรือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน กรุงเทพมหานคร โดยตั้งเป้าเพื่อ

จิสด้า จับมือ สกรศ. จัดสัมมนา Empowering Ecosystem Connectum หวังให้การพัฒนาพื้นที่ EEC เกิดประโยชนืและประสิทธิภาพสูงสุด

    ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้โอกาสจากการเปิดประชาคมอาเซียน ที่มุ่งหวังให้เกิดการค้าการลงทุนในส่วนภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดต่างๆตามแนวเส้น Economic corridor ที่จัดว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการค้าการลงทุนประเภทต่างๆ อีกทั้งเพื่อเป

GISTDA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้ง “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศนานาชาติ ดิจิทัลหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ภายใต้โครงการ Digital Belt and Road Program (DBAR)

     สทอภ.

จิสด้าร่วมกับ กฟผ. ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

      วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดให้มีพิธีลงน

จิสด้าจับมือไปรษณีย์ไทย ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ “ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศ” ระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด และ สำนักงานพัฒ

จิสด้า และ กรมการพัฒนาชุมชน ลงนาม MOU การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่

   ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชน

หน้า

Subscribe to RSS - MOU