• ภาษาไทย
  • English

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

ข่าวการเยี่ยมชมดูงานของ GISTDA ทั้งหมด

(การเยี่ยมชมดูงาน)

มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์จำนวน 68 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน เข้าเยี่ยมชม Gistda เพื่อผลักดันและเผยแพร่ศักยภาพการลงทุนของไทย

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

เจ้าหน้าที่การข่าวเยี่ยมชม SKP

          2 สิงหาคม 2562 กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ นำนายทหารประทวนจากหลักสูตร เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 เยี่ยมชมจิสด้า ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ เข้าเยี่ยมชมภารกิจและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ การบริหาร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

         เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 53 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

คณะดูงานจาก Zhejiang University, China เข้าเยี่ยมชมดูงาน

        วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชา College of Environmental and Resource Sciences(CERS) of Zhejiang university, China จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ จิสด้า สำนักงานใหญ่ โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ สทอภ.

สถาบัน AIT เข้าเยี่ยมชมดูงาน

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. คณะนักศึกษาป.ตรี ประเทศอินเดีย จาก สถาบัน AIT จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

ศูนย์ประสานการปฎิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ประสานการปฎิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล.เขต1) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ จิสด้า ศรีราชา จ.ชลบุรี ในส่วนปฎิบัติการดาวเทียม โดยมี นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการดาวเทียม/หัวหน้ากลุ่มปฎิบัติการดาวเที

หน้า

Subscribe to RSS - การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.