• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

GISTDA สุดปลื้มคว้า “เลิศรัฐ” 2 รางวัล

16 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี และ GISTDA ได้ 2 รางวัลจากรางวัลบริการภาครัฐระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ผลงาน “ระบบชี้จุดไฟป่าเ

ผู้บริหาร GISTDA ร่วมหารือ กระทรวงกลาโหม เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการ THEOS-2

เมื่อเช้านี้ เวลา 09.00 น. ผสทอภ. ให้เกียรตินำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ THEOS-2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุมกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.) ศรีสมาน โดยมี พลโท เจษฎา เปรมนิรันดร เจ้ากรม ทสอ.กห.

GISTDA เผยภาพดาวเทียมวิเคราะห์ ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณอ่าวไทยตอนบน

GISTDA ได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-2B เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณอ่าวไทยตอนบน  และบริเวณใกล้ชายฝั่ง กระจายเป็นพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร (สีส้มในกรอบขาว)

ครม. ไฟเขียวร่างพรบ.กิจการอวกาศฯ

ศ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติกิจการอวกาศฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีความทันต่อสถานการณ์และรองรับอนาคตของประเทศไทย  ในปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศมีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเกิดขึ้นมา

<< ทำความรู้จัก NOVY >>

ย้อนไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ร่วมกันจัด โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV Startup 2017 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล รวมทั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของไทยในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านอ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมจับมือ GISTDA ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุถังเคมีระเบิด จ.สมุทรปราการ

บ่ายวันนี้ นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยทีมงานทั้ง 2 หน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายพร้อมกับประเมินสภาพโดยรวมของพื้นที่ที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งจัดทำข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้นำไปดำเนิน

ผสทอภ. มอบโอวาทแก่นิสิต ในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นเกียรติมอบโอวาทแก่นิสิต ในหลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 4 จำนวน 8 คน ที่มาจากหลากหลายหน่วยงานประกอบด้วย
     * สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบุรี

GISTDA นำนวัตกรรม G-Rice ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 28 - 30  มิย 64 GISTDA นำทีมโดยกลุ่ม AIP ได้นำนวัตกรรม G-Rice ลงพื้นที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 20 กลุ่ม วสช./แปลงใหญ่ข้าว ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดมหาสารคาม (ข้าวอินทรีย์) โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตแปรรูปสิน

GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต SGCI Master Program รุ่นที่4

 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 GISTDA  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต SGCI Master Program รุ่นที่4 Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program Orientation 2021

GISTDA ร่วมเป็นกำลังใจ เกษตรศาสตร์ เปิดบ้านเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนต้านโควิด 19

15 มิถุนายน 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับทางมหาวิทยาลัยในการเปิดบ้านต้อนรับเป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซี

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ