• ภาษาไทย
  • English

บริการ

บริการ

ไทย

บริการให้คำปรึกษา

สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร บริการให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการและบริการด้านผลิตภัณฑ์  รวมถึงการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

- ฝ่ายการตลาด
โทร.  02 141 4580

02 141 4584

02 141 4585

02 141 4593

- ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โทร. 0 2141 4593

- ฝ่ายพันธมิตร
โทร.  02 141 4918

Subscribe to RSS - บริการ