• ภาษาไทย
  • English

อาหารอวกาศ

อาหารอวกาศ

ไทย

อาหารไทยไปไกลถึงอวกาศ

   เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกสินค้าประเภทอาหารแปรรูปและอาหารสดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และหนึ่งในหมุดหมายในด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยคือการเป็น ครัวของโลก งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาหารไทยไปเป็น อาหารอวกาศ (Space Food) โดยวิจัยพัฒนาทั้งในด้านคุณค่าทางอาหาร การพัฒนาหี

Subscribe to RSS - อาหารอวกาศ