• ภาษาไทย
  • English

ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

ชาวจิสด้าร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 จิสด้าร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

Subscribe to RSS - ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร