• ภาษาไทย
  • English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย. 58 (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-7 เม.ย. 58 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย. 58
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องรับสัญญาณดาวเทียม

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
25/03/2015
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
10/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดจ้างทำระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด (รับซองตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 58-3 เม.ย. 58 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดจ้างทำระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
27/04/2015

ประเภทของประกาศ

จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA (รับซองตั้งแต่ 19 - 30 มีค. 58 เวลา 9.00 - 16.30 น.)

จ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรที่มีต่อประเทศชาติและภูมิภาคกับการพัฒนานวัตกรรมอวกาศที่ช่วยเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ (รับซองตั้งแต่วันที่ 18-27 มี.ค. 58 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรที่มีต่อประเทศชาติและภูมิภาคกับการพัฒนานวัตกรรมอวกาศที่ช่วยเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
07/04/2015

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (ซื้อซอง วันที่ 17-19 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-15.30 น. ราคา 50 บาท)

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกินจากข้อมูลดาวเทียม/ภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลจ้างเหมาบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดซื้อหมึกและกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม (รับซองได้ตั้งแต่วันที่16-25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้อหมึกและกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
08/04/2015

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจัดซื้อข้อมูลเพื่อรักษาความต่อเนื่องการให้บริการข้อมูลสำรวจโลก

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
09/03/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/06/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดทำชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เกษตร จำนวน 140,000 แปลง (รับซองตั้งแต่วันที่ 6-16 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดทำชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินพื้นที่เกษตร จำนวน 140,000 แปลง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
03/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างโอนย้ายข้อมูล (Migrate Data) ของระบบ GISTDA-EIS ไปยังระบบ GISTDA-E-Budget ของ สทอภ. (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.-16 มี.ค. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างโอนย้ายข้อมูล (Migrate Data) ของระบบ GISTDA-EIS ไปยังระบบ GISTDA-E-Budget ของ สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
25/03/2015

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง