• ภาษาไทย
  • English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Googel (Googel Apps for Work)

สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Googel (Googel Apps for Work) วงเงิน 1,065,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (รับซองตั้งแต่ 29 ม.ค. - 9 ก.พ. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558-30 กันยายน 2558
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดซื้อสายไฟสำหรับระบบจานรับ-ส่งสัญญาณ S-band พร้อมติดตั้ง

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
23/01/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
11/02/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/02/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง

สอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 20 เครื่อง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 งาน (รับซอง 22 ม.ค. - 2 ก.พ. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างตัดสูทพร้อมปักโลโก้ สทอภ. จำนวน 345 ตัว (รับซอง 22 ม.ค. -2 ก.พ. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างตัดสูทพร้อมปักโลโก้ สทอภ. จำนวน 345 ตัว
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส 500 ลิขสิทธิ์ 1 ชุด (รับซอง 22 ม.ค. 2 ก.พ. 2558 เวลา 9.00- 16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัส 500 ลิขสิทธิ์ 1 ชุด
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบสำหรับโครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 1

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
16/01/2015
ประกาศยกเลิก: 
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศยกเลิกฯ

ประเภทของประกาศ

สอบราคาซื้อระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด

สอบราคาซื้อระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
28/01/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
สอบราคาซื้อระบบ Wi-Max สำหรับการรับส่งข้อมูลจุดต่อจุด

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 (รับซองวันที่ 15-26 ม.ค. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง