• ภาษาไทย
  • English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่องประกวดราคาจัดซื้อระบบสถานีดาวเทียมรายละเอียดปานกลางด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
11/12/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
26/12/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลพื้นที่นอกโซนที่จ้างบำรุงรักษา ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/12/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
22/12/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
24/12/2014

ประเภทของประกาศ

ประกาศสอบราคาจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ชุด โครงการสร้างแรงบันดาลใจสู่อวกาศ THASA ( Thai Youth Space Ambassador Contest) Project

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
09/12/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
22/12/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/12/2014

ประเภทของประกาศ

จ้างจัดทำระบบต้นแบบเพื่อตรวจสอบกระบวนการและแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรด้วย QR Code (รับซอง วันที่ 2-11 ธ.ค. 2558 เวลา 9.00-16.30)

จ้างจัดทำระบบต้นแบบเพื่อตรวจสอบกระบวนการและแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรด้วย QR Code
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
12/12/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
09/01/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างจัดทำชั้นวางของ ณ โรงทุ่น สทอภ. อาคาลานจอดรถศูนย์ราชการฯ (รับซอง 2-11 ธ.ค. 2557 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างจัดทำชั้นวางของ ณ โรงทุ่น สทอภ. อาคาลานจอดรถศูนย์ราชการฯ
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
12/12/2014

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ระบบ pixel factory, proline gxl ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ระบบประมวลผลและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อภัยพิบัติ (tms)

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
01/12/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
01/12/2014

ประเภทของประกาศ

จ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "มรดกไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม" จำนวน 3,000 เล่ม (รับซอง 27 พ.ย.-9 ธ.ค. 2558 เวลา 9.00-16.00 น.)

จ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "มรดกไทยจากภาพถ่ายดาวเทียม"
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
18/05/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก Vertical View

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
27/11/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
15/12/2014

ประเภทของประกาศ

จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดและห้อง imaginering center ชั้น 6 (รับซอง 26 พ.ย.-8 ธ.ค. 2557 เวลา 9.00-16.30 น.)

จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดและห้อง imaginering center ชั้น 6
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง