• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์หลักของ สทอภ. (รับซองตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. -1 พ.ค. 2558 เวลา 09.00-16.00 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์หลักของ สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
07/05/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
17/06/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องรับสัญญาณดาวเทียม (ครั้งที่ 2)

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
22/04/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
06/05/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
19/05/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างออกแบบชุดนิทรรศการกลางแจ้งอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย (Space Inspirium) (รับซองตั้งแต่ 17-27เม.ย. 2558 เวลา 9.00-16.00น.)

สอบราคาจ้างออกแบบชุดนิทรรศการกลางแจ้งอาคารพิพิธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย (Space Inspirium)
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
29/04/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/05/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างออกแบบชุดนิทรรศการกลางแจ้ง อาคารพิพิธภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศฯ

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างจานรับสัญญาณดาวเทียม

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/04/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดหาเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายในห้องเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และห้องควบคุมดาวเทียมไทยโชต

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/04/2015
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
22/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดหาระบบ Video Conference ห้องประชุมใหญ่(เฟส 2) พร้อมติดตั้ง

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/04/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
28/04/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
12/05/2015

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจัดหาครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงการพัฒนาระบบเพิ่มศักยภาพการผลิตข้อมูลและบำรุงรักษาระบบปฎิบัติการณ์ดาวเทียมไทยโชต ระยะที่ 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
07/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย. 58 (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-7 เม.ย. 58 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย. 58
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องรับสัญญาณดาวเทียม

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
25/03/2015
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
10/04/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดจ้างทำระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด (รับซองตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 58-3 เม.ย. 58 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดจ้างทำระบบ Wi-MAX สำหรับการรับส่งข้อมูล จุดต่อจุด
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
27/04/2015

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง