• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และเครื่องพิมพ์ภาพดาวเทียมขนาด A0 และA3 (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ.. - 6 มี.ค. 58 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook และเครื่องพิมพ์ภาพดาวเทียมขนาด A0 และA3
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
09/03/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/03/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดหาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจายข้อมูลเครือข่าย Gigabit Switch (รับซอง 27 ก.พ. - 9 มี.ค. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

สอบราคาจัดหาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจายข้อมูลเครือข่าย Gigabit Switch
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/03/2015

ประเภทของประกาศ

จัดจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์กรผ่านสื่อต่างๆ ของ สทอภ. (รับซอง 26 กพ. - 6 มีค. 2558 เวลา 9.00 - 16.30 น.)

จัดจ้างผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรผ่านสื่อต่างๆ ของ สทอภ.
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/03/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA

สอบราคาจ้างผลิตของที่ระลึกเพื่อใช้สำหรับประชาสัมพันธ์ GISTDA วงเงิน 1 ล้านบาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
25/02/2015
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
12/03/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ระบบ Pixel Factory, Proline GXL ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ระบบประมวลผลและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อภัยพิบัติ (TMS)

สอบราคาจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ระบบ Pixel Factory, Proline GXL ระบบสืบค้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของประเทศ ระบบประมวลผลและบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อภัยพิบัติ (TMS) วงเงิน 1,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
16/03/2015

ประเภทของประกาศ

ประกวดราคาจ้างจัดทำอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณย่านความถี่ S-band (S-Band Feed) ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
06/02/2015
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
24/02/2015

ประเภทของประกาศ

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาเช่า
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศยกเลิก: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Googel (Googel Apps for Work)

สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริการ Googel (Googel Apps for Work) วงเงิน 1,065,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (รับซองตั้งแต่ 29 ม.ค. - 9 ก.พ. 2558 เวลา 9.00-16.30 น.)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558-30 กันยายน 2558
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 

ประเภทของประกาศ

สอบราคาจัดซื้อสายไฟสำหรับระบบจานรับ-ส่งสัญญาณ S-band พร้อมติดตั้ง

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
23/01/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
11/02/2015
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
23/02/2015

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง