• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศผู้ชนะ

จ้างอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างอบรมหลักสูตรการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนผลงานเชิงกลยุทธ์ งบประมาณ 107,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
01/03/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างซ่อมเครื่องเล่นภายใน Space Inspirium โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
03/02/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางราบของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการใช้ภูมิสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐและประชาชน โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางราบของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถการใช้ภูมิสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐและประชาชน งบประมาณ 3,507,100.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564

ประเภทของประกาศ

จ้างพัฒนาต้นแบบระบบลาดตระเวนและยืนยันการเกิดไฟป่า โดยวิธีคัดเลือก

ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
08/01/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

ซื้อหมึก และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหมึก และวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 348,820.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/02/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) งบประมาณ 183,558.50 บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
28/01/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน งบประมาณ 116,500.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
12/01/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาพัฒนา Script Python ในการประมวลข้อมูลไฟป่า จากภาพถ่ายดาวเทียมภายใต้โครงการต้นแบบนำร่องฐานข้อมูลไฟป่า จากดาวเทียมแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณ 2564 (ประเทศไทย Model-1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนา Script Python ในการประมวลข้อมูลไฟป่า จากภาพถ่ายดาวเทียมภายใต้โครงการต้นแบบนำร่องฐานข้อมูลไฟป่า จากดาวเทียมแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณ 2564 (ประเทศไทย Model-1) งบประมาณ 154,980.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
01/02/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างเหมาพัฒนา Script Python ในการประมวลข้อมูลไฟป่า จากภาพถ่ายดาวเทียมภายใต้โครงการต้นแบบนำร่องฐานข้อมูลไฟป่า จากดาวเทียมแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณ 2564 (ประเทศไทย Model-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาพัฒนา Script Python ในการประมวลข้อมูลไฟป่า จากภาพถ่ายดาวเทียมภายใต้โครงการต้นแบบนำร่องฐานข้อมูลไฟป่า จากดาวเทียมแบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชประจำปีงบประมาณ 2564 (ประเทศไทย Model-2) งบประมาณ 154,980.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
01/02/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภทของการจัดหา:
เฉพาะเจาะจง
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
04/02/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ

หน้า

Subscribe to RSS - ประกาศผู้ชนะ