• ภาษาไทย
  • English

ดูงาน

ดูงาน

ไทย

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะนายทหาร ข้าราชการ และบุคลากรจาก ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเยี่ยมชมกิจการจิสด้า

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 11.00 น.

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำคณะนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงาน

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (สพอ.) ได้นำคณะนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยได้เข้าดูงานในส่วนของ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

GISTDA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลักดันบุคลากรเรียนรู้สร้างผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

 

คณะผึกอบรม หลักสูตร Science Based Information Sharing Deriverd from Earth Observation Satellites for Agriculture Management in the ASEAN Region เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 – 10.30 น.

โรงเรียนข่าวทหารบก กรมข่าวทหารบก กองทัพบก เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.

หน้า

Subscribe to RSS - ดูงาน