• ภาษาไทย
  • English

image of the week

image of the week

ไทย

image of the week

เกาะพยาม

เกาะพยาม ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง
เป็นเกาะใหญ่หนึ่งในสองเกาะของทะเลระนอง
โดยจุดสังเกตจากภาพจะเป็น อ่าวใหญ่ (ด้านมุมซ้ายล่างของภาพ) เป็นแนวชายหาดทอดยาวตลอด 2.5 กิโลเมตร และด้านบนฝั่งซ้ายของภาพ จะเป็นอ่าวเขาควาย ซึ่งมีลักษณะโค้งเว้าเข้ามาคล้ายกับเขาควาย อีกทั้งยังมีพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในบริเวณอ่าวเขาควาย มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอีกด้วย

Subscribe to RSS - image of the week