Head GISDTDA

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 2/2562 “วันเพ็ญเดือนสิบสอง”

         วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จิสด้าได้จัดกิจกรรม “คุยกันฉันจิสด้า” ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ “วันเพ็ญเดือนสิบสอง” โดยได้ให้ความสำคัญกับช่วงเทศกาลและวัฒนธรรมของไทย ก็คือเทศกาลวันลอยกระทง เป็นการเชิญชวนเจ้าหน้าที่ จิสด้า ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประดิษกระทงด้วยวัสดุจากธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม วิทยากรที่มาให้ความรู้จะเป็นเจ้าหน้าที่ จิสด้า ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์กระทงใบตอง มีการสาธิตและสอนให้เจ้าหน้าที่ ที่มาร่วมกิจกรรมลงมือทำไปพร้อม ๆ  ก็จะได้ทั้งความรู้ และ ความสนุกสนาน อิ่มเอมใจ แถมยังมีกระทงไว้ลอยในวันลอยกระทงอีกด้วย

Admin 4/6/1476 0
Share :