Head GISDTDA

Disaster

ผ่านมากว่า 20 ปี ที่ GISTDA ได้ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาพิบัติของประเทศ อาทิ ภัยที่เกิดจาก ดิน น้ำ ลม และไฟ ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ยากจะควบคุม บริการของเรา  ไม่ว่าจะเป็นจุดความร้อนที่ทำให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ป่าทางภาคเหนือ ปัญหาด้านฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังจากเกิดน้ำท่วม ทั้งหมดนี้ เป็นภารกิจหลักที่ GISTDA จะสามารถให้บริการกับท่านได้วันต่อวัน เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริการ |  โทร.021414593  |   อีเมล marketing@gistda.or.th 

Admin 6/8/2021 12491 0
Share :

Related news