Head GISDTDA

GISTDA หารือ กับทีม สอท. ฝรั่งเศส

GISTDA หารือ กับทีม สอท. ฝรั่งเศส

6 พ.ย. 2563 // ทีม GISTDA นำโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA หารือกับทีม สอท. ฝรั่งเศส นำโดยอุปทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องกันในเรื่องของประเด็นที่จะนำไปบรรจุไว้ใน Roadmap ความสัมพันธ์ ไทย-ฝรั่งเศส ที่มุ่งเน้นความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ได้แก่
ประเด็นการสร้าง/ พัฒนา บุคลากรคุณภาพสูงด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประเด็นการสร้าง/ พัฒนา Space Economy Ecosystem ในประเทศไทย
การศึกษาวิจัยร่วมด้านอวกาศต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้ สอท. ฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยยินดีให้การสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงเป็นรูปธรรม

 เป็นอีก 1 ภารกิจที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

Admin 6/11/2563 1269 0
Share :