Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมแสดงความยินดีกับปลัด กค. คนใหม่ พร้อมทั้งร่วมหารือกับ อธิบดีกรมสรรพสามิต

8 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าพบ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ปลัด กค. คนใหม่ ณ กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6 พร้อมนี้ ได้ร่วมหารือการดำเนินการด้านอากรศุลกากรและภาษีสรรพสามิตในการนำเข้าอุปกรณ์ทั้งหมดภายใต้โครงการ THEOS-2 จากนั้น ผู้อำนวยการ GISTDA นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมหารือกับ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เรื่องการดำเนินการด้านภาษีสรรพสามิตในส่วนของแบตเตอรี่ดาวเทียมเล็กที่จะมีการนำเข้าในกลางปี 2564

Admin 8/10/2563 1091 0
Share :