Head GISDTDA

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Pléiades (เปลยาด) ของวันที่ 10 ตุลาคม 2565

บริเวณพื้นที่ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ล่าสุดพบว่าระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านทั้ง 2 จังหวัด ได้แผ่ขยายไปยังชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง 

ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง โดยเฉพาะตามแนวริมตลิ่ง ริมลำน้ำสายหลักสายรอง ให้เฝ้าสังเกตสถานการณ์และติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดครับ

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมดังกล่าวให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนในการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน และการติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง GISTDA เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #น้ำท่วมขัง #ข้อมูลดาวเทียม #ดาวเทียมสำรวจโลก #อ่างทอง #พระนครศรีอยุธยา

phasaphong.tha 10/10/2022 0
Share :