Head GISDTDA

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2564 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

#นิทรรศการวิชาการ

ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2564 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดย มี พลโทปิยพงศ์ กลิ่นพันธ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ 

โดยในปีนี้ GISTDA ได้นำเสนอข้อมูลนิทรรศการเรื่อง “การใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการสำรวจและตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน” และ “ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ หรือ National Assembly integration and testing (AIT)”  ซึ่งเป็นศูนย์ฯที่มีหน้าที่ด้านการประกอบ และทดสอบดาวเทียมตั้งแต่ระดับอุปกรณ์หรือเรียกกันว่า โมดูล (Module level) จนถึงระดับยานอวกาศ (spacecraft level) รวมถึงการรองรับการพัฒนาชิ้นส่วนอุปกรณ์ สร้าง ประกอบ และทดสอบดาวเทียม โดยเฉพาะดาวเทียมขนาดเล็กที่มีน้ำหนัก 10-500 กิโลกรัมด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2A ได้ผ่านการทดสอบระบบดาวเทียมทั้งหมดจากศูนย์ฯแห่งนี้ และมีกำหนดการปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปีหน้า

 

Nattakarn Sirirat 29/11/2565 873 0
Share :